Tornvägen 8B • 540 17 Lerdala • Tel: +46 (0)702-04 07 09

SCADA / HMI

Återförsäljare av Kentimas produkter

jsE - Kommunikationsmjukvara

jsE är en egen produkt för enkelt skapa gränssnitt mellan olika protokoll och programvaror. jsE är från början gjord för att knyta ihop Okumas OSP-P system med exempelvis modbus.
Exempel på övrig användning är Modbus I/O, Produktionsuppföljning, seriell kommunikation m.m.

Detaljerad beskrivning